Kamis, 05 Juli 2012

SOR SINGGIH BASA BALISor singgih Basa Bali Sekadi ketahe ring Bali, ritatkala i raga mawicara sareng anak tiosan, napi malih i raga durung uning sareng anake punika, i raga patut nganggen Basa Bali Alus. Sakewanten akehan truna-truni mangkin meweh ngangge Basa Bali Alus. Minab puniki santukan anak truna-truni bali mangkin sampun keni iyusan globalisasi. Nika ngeranayang akeh alit-alit mangkin ngangge Bahasa Bali campuran. Akidik Basa Bali, akidik Basa Indonesia. Nah ne mangkin titiang wantah ngecenin akidik penjelasan antuk sor singgih basa bali.

Sor singgih basa taler kabaosang anggah ungguhing basa taler kangkat kabaos unda usuk basa. Sakewanten sane lumrah kabaos ring desa pakraman inggih punika "Sor Singgih Basa".

Manut sor singgih basa sajeroning Basa Bali wenten pepalihannyane makadi :
 1. Basa Bali Alus :
  • Basa Bali Alus Singgih (A.Si)
  • Basa Bali Alus Sor (A.So)
  • Basa Bali Alus Madia (A.Ma)
  • Basa Bali Alus Mider (A.Mi)
 2. Basa Bali Madia
 3. Basa Bali Andap (Kapara)
 4. Basa Bali Kasar

Basa Bali sane kanggen ring desa pakraman kawangun antuk kruna-kruna sane manut ring sor singgih basa. Manut rasa basannyane kruna-kruna ring basa Baline punika wenten sane kawastanin :
 1. Kruna Alus Singgih
 2. Kruna Alus Sor
 3. Kruna Alus Madia
 4. Kruna Alus Mider
 5. Kruna Andap utawi Kapara
 6. Kruna Mider
 7. Kruna Kasar

Inggih nika akidik saking titiang antuk makudang-kudang pepalihan ring basa Bali.


Kaketus saking :
* Buku Sastra Bali
* Buku Kumuda Sari II

Tidak ada komentar:

Posting Komentar